Gotländska ängar

Uppdrag under 2014-2015 med fokus på hur hävden av gotländska ängar kan upprätthållas och utvecklas. Genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län som ett led i Naturvårdsverkets satsning på regionala landskapsstrategier och grön infrastruktur.

Det skedde i samverkan med ängshävdarna, gotländska ängskommitténSkogsstyrelsen på Gotland m.fl.

Under 2015 genomfördes även ett särskilt uppdrag att ge stöd åt Uppsala universitet, institutionen för ekologi och genetik, med en ansökan om restaurering till EU’s fond Horizon 2020.

Under 2018 ett uppdrag kring ängsmark, till ArtDatabankens underlag för nationell rapportering enligt EU’s art- och habitat-direktiv, artikel 17.

Under 2019, 2022 och 2023 genomfördes rådgivning, kurser och träffar om ängshävd, på uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands län. Besök gotländska ängskommitténs webbplats.

Läs mer om de gotländska ängarna och deras skötsel.

Sandkvie änge i Öja på södra Gotland

Handbok för gotländska ängshävdare

Ett andra nytryck av handboken från 1997 och 2015 finns nu att
hämta som pdf-fil, bara att
klicka på bilden. Några mindre ändringar är gjorda. Vill
du ha ett tryckt exemplar kan du vända dig
till Gotländska Ängskommittén.