Naturvärdesbedömningar

Näsudden

Bedömning av påverkan på naturvärden vid kusten på sydvästra Gotland, med fokus på strandängarna (våtmarksområde). Genomfördes i samband med planering inför uppgradering till nästa generations vindkraftverk, på uppdrag av Wickman Wind, hösten 2016.

Under 2017 genomfördes ett kompletterande uppdrag, en bedömning av risk för påverkan på de Natura-2000-skyddade strandängarna närmast havet.

Under 2019 och 2020 genomfördes ytterligare bedömningar, delvis utifrån hydrogeologiska undersökningar i området.

När Kapelludden

Växtinventering och bedömning av naturvärden vid kusten på östra Gotland, i samband med planering inför uppgradering till nästa generations vindkraftverk. Genomfördes på uppdrag av Wickman Wind, sommaren 2015. En kort rapport finns här.

Väskinde Skäggs – Överrejsholmen

Växtinventering och bedömning av naturvärden i ett skogsområde i södra kanten av gamla Martebo myr. Genomfördes på uppdrag av Skäggs AB, sommaren 2016.

Fårö Butleks, Fårö Lauter och Näs Drakarve

Växtinventering och bedömning av naturvärden på två platser på västra Fårö och en plats vid Nisseviken i Näs. Genomfördes på uppdrag av Arkitektur & Film CJ AB, sommaren 2016.

Gothem Åminne

Växtinventering och bedömning av naturvärden i en del av Åminneudden. Genomfördes på uppdrag av Åminne Fritid & Havsbad AB, sommaren 2016.

Växtinventering och bedömning av naturvärden vid kusten på östra Gotland, i samband med planering inför uppgradering till nästa generations vindkraftverk. Genomfördes på uppdrag av Wickman Wind, sommaren 2015. En kort rapport finns här.