Svenska kulturlandskap

Samordning av nätverket Svenska kulturlandskap, sedan 2014. Genomförs på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Mer info hittar du på nätverkets webbplats.

Fortsatta satsningar på att utvidga nätverket till många fler landskapsavsnitt och personer i hela landet, på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.

Under 2019 genomfördes en förstudie till projektet “utvecklande kunskap i kulturlandskap“. Sedan medverkan i projektet, som inleddes 2020.

Under 2020 genomfördes en förstudie om ängsfruktodling i Urshultsområdet.

Brösarps backar i Skåne

Läs Riksantikvarieämbetets beskrivningar om biologiskt kulturarv och landskapsvård.