Svenska kulturlandskap

Samordning av nätverket Svenska kulturlandskap, under åren 2014-2023. Genomförs på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Mer info hittar du på nätverkets webbplats.

Fortsatta satsningar på att utvidga nätverket till många fler landskapsavsnitt och personer i hela landet, på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.

Under 2019 genomfördes en förstudie till projektet “utvecklande kunskap i kulturlandskap“. Sedan medverkan i projektet, som inleddes 2020.

Under 2020 genomfördes en förstudie om ängsfruktodling i Urshultsområdet.

Under 2022 och 2023 medlem i det nationella programrådet för lokal och traditionell kunskap.

Brösarps backar i Skåne

Läs Riksantikvarieämbetets beskrivningar om biologiskt kulturarv och landskapsvård.