Utbildningar

Ett rikt odlingslandskap: föreläsningar och faktablad

Medverkan som gästföreläsare i Jordbruksverkets nationella utbildningsinsatser inom ett rikt odlingslandskap, samt författare av faktablad.

Gårdsmiljöer på Gotland

Medverkan i kursdagar om gårdsmiljön som helhet. Genomfört under 2023, på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Trädvårdskurs

Lärare i trädvård och beskärning vid Gotland grönt centrum vintern 2019/2020.

Botanikkurs

Lärare vid femdagars botanikkurs i Hamra på södra Gotland, i maj/juni, sedan 2016.

2020 och 2021 ställdes kursen in på grund av smittriskerna. Vill du ändå veta lite mer så se inbjudan.