Utbildningar

Botanikkurs

Lärare vid femdagars botanikkurs i Hamra på södra Gotland, i maj/juni, sedan 2016.

2020 och 2021 ställdes kursen in på grund av smittriskerna. Vill du ändå veta lite mer så se inbjudan.

Trädvårdskurs

Lärare i trädvård och beskärning vid Gotland grönt centrum vintern 2019/2020.